Internet vệ tinh NASSAT | Giấy phép ANATELBrazil ANATEL - Cơ quan Quốc gia Viễn thông

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) là một tổ chức nhà nước quản lý viễn thông ở Brazil. Được tạo ra để khuyến khích sự phát triển của viễn thông ở đất nước này, cơ quan được quản lý độc lập và tự chủ về mặt tài chính. Các hoạt động của nó bao gồm việc thực hiện các chính sách quốc gia liên quan đến viễn thông, quy định giấy phép, quản lý phổ tần số vô tuyến và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong số những người khác.