Internet vệ tinh Antenna với Hướng dẫn AutoKhái niệm cơ bản Radio vệ tinh Spectrum - Tần số

Khi nói đến vệ tinh viễn thông, phần của phổ radio được sử dụng được xác định hầu như tất cả các năng lực hệ thống, năng lượng và giá cả. Vì vậy, chúng tôi cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về các dải tần số chính được sử dụng trong các hệ thống truyền hình vệ tinh. Các thông tin có sẵn trên khía cạnh này không phải là rất chi tiết và hàng ngày tin tức.

Electromagnetic Spectrum - Khái niệm Basci Giáo dục

Các băng tần

Bước sóng khác nhau có đặc tính khác nhau. Bước sóng dài hơn có thể đi du lịch khoảng cách dài và qua những trở ngại. Bước sóng lớn đi qua có thể bao quanh các tòa nhà hoặc ngọn núi, nhưng tần số cao hơn (và do đó bước sóng thấp hơn), có thể dễ dàng ngăn chặn sóng.

Khi tần số đủ cao (chúng ta đang nói hàng chục gigahertz), sóng có thể được ngừng lại bởi các đối tượng như lá hay giọt nước mưa, gây ra hiện tượng được gọi là "mưa phai". Để khắc phục hiện tượng này hơn đáng kể năng lượng là cần thiết, có nghĩa là các thiết bị phát sóng mạnh hơn, ăng-ten tập trung, làm cho giá của sự gia tăng truyền hình vệ tinh.

Lợi thế của các tần số cao (băng tần Ku và Ka) là họ cho phép các máy phát gửi thông tin hơn trong một giây. Điều này là vì thông tin thường được gửi trong một phần nhất định của sóng: sườn núi, thung lũng, khi bắt đầu hoặc kết thúc. Sự cam kết của các tần số cao là họ có thể mang thông tin nhiều hơn, nhưng họ cần nhiều năng lượng hơn để ngăn ngừa tắc nghẽn, ăng-ten và thiết bị đắt tiền hơn.

Cụ thể, các ban nhạc được sử dụng trong các hệ thống truyền hình vệ tinh là:

Xem chi tiết trong những cái tên của các dải tần số khác nhau:

Ban nhạc Thông tin vệ tinh Nassat